Qui som?

Tu ets l’AFA

L’AFA de l’escola Pia de Vilanova som el conjunt de famílies de l’escola.

JUNTA DIRECTIVA

 • Martha Arans / P4 / Presidenta
 • Eva Casanovas / 2n Batxillerat / Vice-presidenta
 • Anna Guerra / 4t ESO / Secretaria
 • Carol Cano / 6è Primària/ Tresorera
 • Mireya Claver / P3
 • Desireé Mendez / P5
 • Elisabet García / 1r Primària
 • Gemma Sánchez / 2n Primària
 • Mònica Pascual /  3r Primària
 • Carme Ozcoz / 5è Primària
 • Glòria Ramos / 1r ESO
 • Àlex Molero / 2n ESO
 • Yolanda Chamizo / 3r ESO
Enllaços

És habitual que en moltes escoles existeixi la figura del delegat de classe. Un pare o una mare que representa a la resta de famílies de la classe amb unes funcions, moltes vegades, poc definides. 

Dins del marc del Projecte Compartit, l’Escola Pia de Catalunya ha indicat com a objectiu consolidar la figura del delegat. 

A l’Escola Pia de Vilanova i la Geltrú es va iniciar un procés de redefinir la figura del delegat de classe. Es va passar a denominar enllaç amb la funció de fer, precisament, d’enllaç entre les famílies del grup-classe i el/la tutor/a. 

Actualment l’enllaç és una figura consolidada a l’Escola, que es vol potenciar i regular. 

Perfil de l’enllaç. 

L’enllaç de l’Escola Pia de Vilanova és el d’una persona voluntària, moguda només per la motivació i de la que s’espera predisposició, dedicació i implicació. 

Ha de ser capaç de liderar el grup classe de pares i mares i col·laborar estretament en un grup de treball format per mestres, altres enllaços i famílies. 

Per liderar el grup classe de pares i mares ha de ser eficaç en la gestió de la informació i facilitador de la convivència. 

Per col·laborar conjuntament amb altres integrants de l’Escola ha de ser responsable de les seves funcions, empàtic en la relació amb els altres i proactiu en la execució dels projectes. 

Però, possiblement, el més important de l’enllaç és afavorir que les famílies reconeguin l’Escola com a pròpia i així poder augmentar la seva implicació en el dia a dia escolar. 

Rol de l’enllaç. 

L’enllaç forma part de l’estructura organitzativa de l’escola i és el vincle entre el/la tutor/a i les famílies del seu grup-classe amb l’objectiu de cohesionar-les i harmonitzar-les per a que s’integrin en la vida de l’Escola. 

Funcions de l’enllaç. 

 • Difondre necessitats, recordatoris, comunicacions, … provinents de l’equip docent, de l’Escola i de l’AMPA cap els pares i les mares de la classe. 
 • Recollir inquietuds, propostes, … de les famílies i transmetre-ho al o a la tutor/a, Coordinació, Secretaria i al representant de l’AMPA. 
 • Promoure la participació dels pares i de les mares en activitats de l’Escola. 
 • Acollir i integrar les famílies de nova incorporació. 

Ser enllaç permet gaudir de l’Escola des de la seva quotidianitat, en companyia dels seus gestors i creadors, els mestres i dels seus protagonistes, els alumnes. 

Responsabilitats de l’enllaç. 

 • Assistir a la formació sobre el que implica ser enllaç. 
 • Presentar-se al tutor o a la tutora de la seva classe i acordar la via de comunicació entre ells/es. 
 • Treballar conjuntament amb l’enllaç de l’altre classe del mateix nivell i amb altres enllaços. 
 • Assistir a les reunions periòdiques dels enllaços amb la coordinació i la direcció pedagògica per planificar, supervisar i valorar les activitats del curs. 
 • Ser l’administrador/a del grup de WhatsApp
 • Buscar, si cal, pares i/o mares que apadrinin a famílies que ho requereixin. 
 • Exercir el càrrec durant un mínim de tres anys a Infantil i dos anys a la resta de les etapes. 
 • Proposar els possibles successors al seu càrrec al representant del nivell. 
 • Traspassar al següent enllaç l’experiència de la tasca realitzada.